• Passion Fruit Slush
  • Strawberry Slush
  • Cocoa Smoothie
  • Mango Smoothie
  • Lemon Yoghurt Smoothie
  • Strawberrt Yoghurt Smoothie
  • Coffee Smoothie
  • Matcha Red Bean Smoothie
  • Banana Chocolate Smoothie
  • Strawberry Au Lait